Witaj nieznajomy, zaloguj się lub załóż konto.

Regulamin

INFORMACJE WSTĘPNE

Właścicielem sklepu sklep.kascomp.net jest firma KAScomp.,
mająca swoją siedzibę w Elblągu przy ulicy Wieżowej 13
 
KASComp
NIP: 581-178-82-43
tel. 55 642-22-00
Adres do korespondencji: 
KAScomp, ul. Wieżowa 13, 82-300 Elbląg
Numer rachunku bankowego : 47 1750 0012 0000 0000 1363 5323
 
Zawartość sklepu internetowego sklep.kascomp.net, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
Złożenia zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.
 
Klient chcący dokonywać zakupów w sklepie internetowym sklep.kascomp.net, zobowiązany jest do podania w formularzu zakupu swoich danych niezbędnych do celów realizacji zamówienia. Dane podane przez klienta w formularzu będą zachowywane w tajemnicy.
Poprzez wysłanie formularza zamówienia Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych / Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm/. Dane osobowe Zamawiającego zostają wprowadzone do bazy danych firmy KAScomp. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wzniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania. Niniejszym deklarujemy, że Państwa dane nie będą przez naszą firmę przetwarzane, wykorzystywane w celach marketingowych ani udostępniane osobom trzecim. Firma dokłada wszelkich starań aby transakcje zakupu przebiegała w sposób prawidłowy i bezpieczny. Prosimy o przestrzeganie ogólnych zasad poufności, bezpieczeństwa przy składaniu zamówienia.
 
ZAMAWIANIE TOWARÓW
Zamówienie można składać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie sklepu: sklep.kascomp.net.
Zamówienia przyjmujemy przez 7 dni w tygodniu, ale realizujemy je od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00.
W razie konieczności zamówienie potwierdzamy drogą telefoniczną (w miarę możliwości prosimy o podawanie numeru na telefon stacjonarny). Nie realizujemy zamówień bez podanego numeru telefonu kontaktowego oraz takich, które nie zawierają kompletnych danych lub budzą nasze wątpliwości.
Klient ma możliwość zmiany oraz anulowania złożonego i potwierdzonego zamówienia (kontaktując się z nami telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej) tylko w przypadku, jeżeli to zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane.
Wszystkie podawane przez nas ceny towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.
Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT, prosimy o poinformowanie nas o tym przy składaniu zamówienia.
Oferta jest ważna do wyczerpania się zapasów, zastrzegamy sobie możliwość czasowego braku określonego towaru. W takim przypadku poinformujemy o tym klienta telefonicznie lub drogą elektroniczną podając możliwy termin realizacji zamówienia. W takiej sytuacji klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia.
 
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt.
Klienci KAScomp, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu pod adresem:
 
KAScomp
ul. Wieżowa 13
82-300 Elbąg
Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.
 
FORMY PŁATNOŚCI
Płatność za zamówienie można regulować w następujący sposób:
Płatność gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie sprzedającego.
Płatność na konto, zamówienie będzie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto.
Pobranie - zapłata przy odbiorze paczki od kuriera, nie dotyczy urządzeń fiskalnych
 
POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI
Dane osobowe podawane w formularzu są niezbędne do realizacji zamówień.
Wszystkie dane osobowe gromadzone przez nas są objęte ochroną danych osobowych i nie są udostępniane osobom niepowołanym ani odsprzedawane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
W każdej chwili Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz może prosić o ich zmianę lub ich wykreślenie z bazy.
 
WYSYŁKA
Zamówione artykuły dostarczane są na koszt odbiorcy.
Przesyłka zostanie wysłana na podany adres dostawy.
Czas realizacji:
- wpłaty zaksięgowane do godziny 12:00 - wysyłka tego samego dnia
- wpłaty zaksięgowane po godzinie 12:00 - wysyłka następnego dnia roboczego
- odbiór osobisty - na bieżąco, od poniedziałku do piątku od 8 do 18.
- dostawa przez serwisanta - po uzgodnieniu, zazwyczaj następny dzień roboczy
- pobranie - towar zostaje wysłany po potwierdzeniu zamówienia (nie dotyczy urządzeń fiskalnych)- zamówienia potwierdzone do godziny 12:00 - wysyłka tego samego dnia; zamówienia potwierdzone po godzinie 12:00 - wysyłka następnego dnia roboczego
 
W przypadku braku zamawianego towaru w magazynie czas realizacji zamówienia oraz cena towaru mogą ulec zmianie. O ewentualnych zmianach czasu realizacji i ceny towaru będziemy niezwłocznie informować. W przypadku wzrostu ceny Klient ma prawo odstąpić od zamówienia. 
 
ZWROTY
Zwroty zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów.
Z towaru zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, jednak tylko wtedy, gdy produkt znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów używania, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Wysyłka odbywa się na koszt kupującego.
Urządzenia zafiskalizowane (kasy fiskalne, drukarki fiskalne) i sprowadzone specjalnie na zamówienie klienta nie podlegają zwrotom.
 
Do zwróconego towaru należy dołączyć dowód zakupu.
 
REKLAMACJE
Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
wad fabrycznych,
uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną pod adresem sklepu:
 
KAScomp
ul. Wieżowa 13
82-300 Elbląg
 
Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową oraz dokładny opis powodu reklamacji (w formie pisemnej). Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Wyjątek w procedurze reklamacji stanowią programy multimedialne posiadające elektroniczny klucz aktywacyjny. Aby dokonać reklamacji tego typu produktu należy skontaktować się z jego producentem, który wysyła do Klienta drogą elektroniczną informację o przyczynach usterki. Wydrukowana wiadomość razem z towarem stanowią podstawę do uznania reklamacji, zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu na pełnowartościowy.
Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
Klient będący konsumentem, w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
 
USTALENIA KOŃCOWE
Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a KAScomp. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży, dla klientów nie bedących konsumentami, w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
W przypadku Klientów nie będących konsumentami, w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego, nie mają zastosowania postanowienia punktu "ZWROTY, ppkt 1 i 2".
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13-07-2011.
 
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklep.kascomp.net. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.